• "Ak dokážeme premeniť k lepšiemu predovšetkým sami seba, svojím šťastným a harmonickým životom ovplyvníme druhých. A tým pozdvihneme úroveň
    ľudstva, aj celej modrej planéty."
Pyramída osobnosti spája poznanie starých vyspelých kultúr, najrôznejších filozofických prúdov, moderných vedeckých objavov a osobných prístupov do 3 rovín rozvoja ľudskej osobnosti:  1/ telesnej,  2/ duševnej   a  3/ duchovnej - formou prednášok, kurzov, workshopov, dovoleniek pri mori, pracovných relaxačno-vzdelávacích i meditačných CD, ako aj prostredníctvom individuálneho vedenia a osobných konzultácií.

Na človeka sa pozerá holisticky a vníma, ako sú v nás všetky tieto roviny poprepájané. Ak chceme dosiahnuť skutočný osobnostný rozvoj a posun nahor - je potrebné sa venovať každej z nich rovnomerne. A dokonca aj my všetci sme navzájom poprepájaní medzi sebou, tiež s prírodou a aj s celým univerzom. Sú žriedlom našej životnej sily, lásky a múdrosti, sú naším nevyhasnuteľným zdrojom, a preto na určitom stupni dozretia im v našom hľadaní prirodzene otvárame srdce a myseľ.

Neraz však našu vedomú cestu sebapremeny a sebarozvoja začíname práve tou životnou oblasťou, v ktorej máme najväčšie medzery, nejasnosti, či problémy, a tak pre vašu ľahšiu orientáciu, môžete kliknutím na niektorú oblasť z ponukového kolesa vpravo hore  - otvoriť práve tú, ktorú teraz najviac potrebujete, ktorá vás najviac zaujíma. Nájdete v nej zoskupené ponúkané kurzy na danú tému.

Vo väčšej hĺbke ponuk všetkých programov (pod tlačidlom: "čítaj viac") nájdete audio i video ukážky z prednášok či CD, fotografie a podrobné popisy jednotlivých akcií.. (pre správne zobrazenie stránky použite najlepšie internetový prehliadač Mozilla Firefox)Jedinečná akcia na záver prednáškovej sezóny v stredu 3.6. o 18.00 h
: meditačný moderný koncert,
kde zažijete spojenie  inšpiratívneho slova plného zamyslení  a meditácie s  nadčasovými podobnými textami modernej hudby

Relaxačno-vzdelávacie CDTáto séria 7 relaxačno-meditačných a 4 vzdelávacích CD
je vaším dobrým domácim sprievodcom na ceste 
sebapoznávania a osobnej transformácie

a vo forme cenných informácií, meditácií i zamyslení s relaxačnou
hudbou a s nahrávkami rôznych pozitívnych autosugescií
 
*  vám postupne pomôžu  preliečiť svoju zranenú dušu
*  zbaviť sa bolestných a karmických záťaží odpustením sebe a druhým 
*  vybudovať  vnútorný pokoj, harmóniu a rovnováhu
*  prebudiť vaše skryté netušené sily a schopnosti
*  porozumieť tvorbe tejto reality cez magickú silu vašej mysle
*  naučiť sa liečiť, rýchlo regenerovať a omladzovať svoje telo
*  objaviť nový rozmer bezpodmienečnej lásky a pritiahnuť ju do života
*  vedome popracovať na sile vašej magnetickej príťažlivosti
* prijať polarity tejto duality a zamilovať sa do života... a kadečo iné

Konzultácie a poradenstvoNa svojej ceste životom prežívame rôzne skúšky, neraz aj krízy a blokády
... a keď sa na nej zasekneme, alebo ju úplne stratíme - nevieme sa sami zorientovať v situáciách, ktoré prežívame. Tak začína kolotoč neúspechov, stagnácie, bolestí, či až vážnych strát. Závisia od toho, ako sme ochotní priznať si chyby a prijať za ne plnú zodpovednosť namiesto ľahšieho obviňovania iných a zbytočného prežívania rolí obetí.
Aby sme sa mohli znovu naštartovať a ísť ďalej správnym smerom - je niekedy potrebné prísť sa poradiť k niekomu,  kto nám vie vysvetliť príčiny udalostí okolo nás, aby sme ich ľahšie mohli pochopiť a teda aj prijať. Takýmto získaním nadhľadu - uvidíme viac možností ich lepších riešení,  porozumieme nutnosti zmeny našich postojov voči nim, ako aj nevyhnutnej premeny nášho myslenia a prežívania, ak sa nám doteraz čosi nedarilo. Lebo najmä to je základom nášho úspechu či neúspechu, šťastia či nešťastia...
 
všetky Audio CD
 
Osobné konzultácie
Prednášky

POZNANIE KOZMICKÝCH ZÁKONOV, KTORÉ NÁM PRITIAHNU BOHATSTVO A DOVEDÚ NÁS K ÚSPECHU – čo pre ich dosiahnutie spraviť?
Dátum: 08.04.2015 o 18:00

viete, že hranice svojich možností si kladieme len my sami a že tu môžeme mať či dosiahnuť neobmedzene čokoľvek?... jedinou prekážkou za skvostnými cieľmi sú naše presvedčenia, predsudky, viera, zabehané vzorce správania – skrátka obsahy našej mysle, ktoré tvoria vedomie našej chudoby či hojnosti a na ich základe si ich potom aj priťahujeme do života, naučte sa – ako prekonať vedomie nedostatku a ako si pritiahnuť úspech a hojnosť...UMOŽŇUJE REGRESNÁ TERAPIA CESTOVANIE DO MINULÝCH ŽIVOTOV? = vedecký pohľad na skúmanie minulých životov a ako nám môžu pomôcť pri pochopení dnešných zdravotných a psychických problémov
Dátum: 22.04.2015 o 18:00

traumatické udalosti minulých čias až životov sú koreňmi našich dnešných psychických a zdravotných problémov, čo treba hľadať v minulých životoch ... kedy a prečo sa nimi zaoberať – aby nám to bolo nápomocné k sebapoznaniu a  sebaliečeniu, o regresnej terapii a minulých životoch zo všetkých strán...
 
AKO SI VRÁTIŤ ZDRAVIE – CHOROBY SÚ NÁM ZRKADLOM USMERŇUJÚCIM NÁS NA CESTE ŽIVOTA - o ochoreniach trochu inak, ako sme bežne zvkynutí
Dátum: 06.05.2015 o 18:00

choroby nám ukazujú správne postoje  a konania na našej životnej ceste,  ak ideme potrebným smerom – nebývame chorí, stručná symbolika skrytá v ochoreniach jednotlivých orgánov a najčastejších chorobách, len cez sebapoznanie vedie cesta k trvalému uzdraveniu a spokojnosti...

všetky prednášky
Kurzy sebarozvoja

ALCHÝMIA ŽENY – PREBUDENIE SÍL TVOJEJ SKRYTEJ BOHYNE I. - II. (poprípade aj III.)
Dátum: 02.04.2015 o 17:00

- aj vy bývate často plná nevysvetliteľných smútkov a bolestí?
- potrebujete pomôcť
hravou formou vyliečiť rôzne svoje  skryté zranenia, traumy, či strachy?
- neviete, ako zvládnuť vaše predsudky, karmické blokácie a akúkoľvek nedôveru a strach?
- alebo si neviete pritiahnuť toho správneho partnera - podľa svojich predstáv?
prestali ste dôverovať mužom, alebo čo je ešte horšie - dokonca sebe samej?

- máte v sebe usídlené deštrukčné programy o tom, že muži nestoja za nič, lebo práve vy si vždy pritiahnete toho najhoršieho z nich?
- alebo sa len chcete naučiť ponárať do tajomných hĺbok svojich magických trinástych komnát a lepšie poznať samu seba a svoje miesto s neobmedzenými možnosťami v tejto realite...?

Na týchto zážitkovo-informačných seminároch  sa venujeme spracovaniu a uvoľňovaniu bolestí, zranení, karmy a iných blokád vzniknutých napr. zo slabej sebadôvery, ktoré teraz najmä ženský dostredivý princíp JIN ukrytý  v každej žene nabral a uložil do svojej bunečnej pamäte z kolektívneho nevedomia  našej histórie, z rodovej a osobnej karmy - pretože v tomto čase premien a vzostupu sa všetko staré a zaťažujúce z nás potrebuje uvoľniť, aby sme sa oslobodení od starých prekonaných vzorcov, programov a bolestí  mohli posunúť vpred na našej vývojovej ceste. Pri tom objavíte v sebe množstvo úžasných síl  a schopností pôvodných bohýň, ktoré ste pod týmto nánosom dosiaľ nepoznali...
SEBAPOZNANIE POMOCOU STAROEGYPTSKEJ TAROTOVEJ NUMEROLÓGIE A ŽIVLOVEJ ASTROLÓGIE I. - III.
Dátum: 13.03.2015 o 17:00

V tomto seminárovom cykle sa pozrieme na staroegyptské tajomstvo životných ciest bytostí prechádzajúcich hmotným svetom a na jednotlivé časy - kedy je najlepšie sa venovať určitým konkrénym úlohám

- skrývajú v sebe všetky vedomosti a skúsenosti, ktorým sa tu máme naučiť a ktoré tu máme prežiť, aby sme zvládli naše pozemské skúšky a pomocou ich poznania ľahšie tvorili našu realitu a náš osud podľa vlastných predstáv

- ukazujú cestu a rôzne skúšky a osudy, kým sa z animálnej ľudskej bytosti učením a zušľachťovaním stane ”bohočlovek“ - schopný vyrovnať sa svojim učiteľom: dokonalejším bohomvšetky kurzy
Workshopy

AKO Z VESMÍRU ZÍSKAŤ TO – PO ČOM TÚŽIME - sobotný workshop na odhalenie trikov nášho osobného magnetu príťažlivosti
Dátum: 18.04.2015 o 10:00

- na čo naša civilizácia akosi pozabudla a tak stratila svoju vlastnú cestu vedúcu do cieľa - tajomstvo života o zabudnutej sile  našej tvorivej mysle
- naše vnútorné presvedčenia a vzorce získané už aj vo veľmi skorom veku  po rodičoch a zo školy:  ovplyvňujú realitu okolo nás - ako ich zmeniť?
- zámery našej mysle (plány a túžby) versus naše skutočné zážitky a skúsenosti
- čo sa zapisuje do našej bunečnej pamäte, ktorá má  veľkú silu našej osobnej magnetickej príťažlivosti? - ako ju vyčistiť a zvýšiť si svoje vibrácie na pritiahnutie lepšej reality a dokázať ju používať pre náš prospech? 

- ako sa vymaniť zo  zajatia programu Matrixu a pritom prežiť tu dole v hmotnosti šťastný a naplnený život podľa svojich predstáv?, 
- prečo sem vlastne vôbec chodíme a o čom vieme vopred, na čo však ponorom do hmotnosti zabúdame?
- aký je náš vlastný podiel na tvorení našich osudov? kedy a prečo veci neprídu, ktoré si želáme, len tak samé od seba? 
- práca vedomia a podvedomia, preprogramovanie negativity a nepotrebných škodlivých vzorcov nášho správania, ochrana pred cudzím programovaním našej mysle, emócie ako energetický pohon našich predstáv, prečo je dôležitá vizualizácie, fantáziu...)


REGRESNÉ CESTOVANIE DO PRENATÁLU A K BOŽSKÉMU ZDROJU A UVOĽNENIE KARMIC.BLOKUJÚCICH UZLOV VO VZŤAHOCH = silný zážitkový sobotný seminár
Dátum: 30.05.2015 o 10:00

- silne zážitkový seminár, pri ktorom si budete postupne dvíhať energiu rôznymi technikami, aby ste sa mohli dostať cez bránu smrti a prejsť do vyšších úrovní bytia, skadiaľ získate nový pohľad na život a na svoje zrodenie do hmotnosti, na vaše životné úlohy a rôzne vzťahy - ktoré vám otvoria vedomie a vy sa prestanete báť smrti a všetkého negatívneho, čo vás na tejto úrovni existencie stretáva

-
potom otvoríte karmické uzly s tými, s ktorými nemôžete komunikovať podľa vašich predstáv a vyčistite si s nimi vaše karmické zauzlované vzťahy, aby vás ďalej neblokovali na vašej životnej ceste

- spojíte sa s božským zdrojom a stanete sa jednotou so všetkým stvoreným - zažijete tak už teraz vyšší level úrovne vyvinutejšieho vedomia, od zdroja sa potom  dozviete potrebné poznanie k životu, ktoré vám dosiaľ niekde unikalo, a ak nájdete odvahu prekročiť bránu vlastnej smrti a prenesiete sa nad vlastný pohreb v budúcnosti a zažijete prechod... potom pochopíte, čo je vaším pravým šťastím na zemi a už mu nedovolíte pretekať vám pomedzi prsty a zažijete svoje vlastné vtelenie sa do hmotnosti počas prenatálneho vývoja, prvý kontakt s vašou matkou a láskou, ktorú pocítite vtelením sa do hmotného telíčka pod jej ochranné krídla a spustením zázraku tvorby nového života, ktorý rozhýbava stvoriteľ a ktorého sa aj vy môžete zúčastniť a sami dotvárať...   a možno  ste už práve na jej čistotu a veľkosť zabudli...všetky workshopy
Relaxačné dovolenky

UVOĽŇOVANIE BLOKÁD KARMY V SEBAROZVOJI A LÁSKE - spracovanie svojej karmy a zvládnutie alchýmie vzťahov
Dátum: 19.06.2015 o 22:00

Prednáškovú sezónu končiacu spolu so šk.r. - uzatvárame každoročne
TOP  DOVOLENKOU  V  CHORVÁTSKU
15. krát - tradične vždy 4. júnový týždeň
termin:  19.6. - 28.6. 2015,   odchod: 22.00 h


Teraz v obľúbenej kombinácii:  karma a vzťahy, kde si uvedomíte neuveriteľne prepojené a na seba navzájom pôsobiace energie  -  vašej blokujúcej osobnej a rodovej karmy a jej premietanie do vašej nevedomej magnetickej priťažlivosti na problémy a ťažké situácie  vo  vzťahoch

- V 1. časti  tu budeme pracovať s vašimi  negatívnymi programami,  boľavými skúsenosťami  a zraneniami – ktoré vás blokujú na ceste sebarozvoja,  za šťastím alebo za  naplnenou láskou. Tie si dáme do súvislostí  s vašou osobnou a rodovou karmou, aby ste jej pochopením a spracovaním uvoľnili tieto blokády a otvorili tak svoje cesty vzostupu
- V 2. časti   prejdeme  na alchýmiu  vzťahov, kde zistíte, ako si priťahujeme vzťahy do života, ktoré odzrkadľujú náš vnútorný nespracovaný program protipólov (tzv. tieňov) - volaný náš osobný magnetizmus a  spoznáte s tým súvisiace mnohé ďalšie zákonitosti, ktoré by mal ovládať každý človek túžiaci po osobnom šťastí a naplnení, a tiež si  postupne prezradíme  rôzne tajomstvá o vzťahoch

-  A okrem toho tu spojíte poznanie so zábavou, naučíte sa rýchlo zbavovať stresov a nepotrebnej záťaže, dočerpávať  svoje sily  a regenerovať vyčerpaný organizmus, naučíte sa relaxovať a meditovať,  vyciťovať energie prírody, či cvičit omladzujúce cvičenia

Podrobný program s fotkami a videami z dovolenky si pozrite v hlbšej vnútornej štruktúre tejto sekcie.

Keďže sme minulý rok už v apríli mali zájazd vypredaný a aj napriek zdvojnásobeniu počtu miest a obsadeniu dvoch penziónov sme nemohli uspokojiť všetkých záujemcov - hláste sa včas a nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Nikdy totiž nevieme, koľko miest navyše nám môže CK poskytnúť, keďže zálohy za  rezervované miesta zájazdu platíme ešte predchádzajúci rok.všetky dovolenky
 
Články

Odkiaľ a prečo sme sem prišli a kam sa po smrti vraciame

Možno je všetko inak, ako si myslíme...

Posledné desaťročia sa ľudstvo opäť vracia k poznaniu dávnovekých civilizácií, ktoré si mnohé vyspelé národy chránili v tajných lóžach a najvyšších spolkoch zasvätených majstrov. Ide o poznanie prepojení mikrosveta (človeka) a makrosveta (vesmíru), o odhalenie vzájomného pôsobenia energií a síl bežnými zmyslami nepostrehnuteľnými, o pochopenie zmyslu kolobehov rodení a umieraní. Na toto prastaré majstrovské poznanie života pomaly prichádza i súčasná veda a za zavretými bránami svojich laboratórií tajne skúma parapsychologické fenomény ľudskej mysle, či dokázanie energetickej substancie človeka oddeľujúcej sa od jeho tela po smrti - existencie duše. Medzi populárne oblasti záujmu patrí i opätovné uznanie reinkarnácie. Na západe sa k nemu hlási čoraz viac psychiatrov a psychoterapeutov, ktorí na fenomén spomínania si na minulé životy čoraz častejšie narážajú pri svojej práci...
čítaj viac

Ako vrátiť ľuďom zdravý spánok – o geopatogénnych zónach

Pôsobenie a odstraňovanie vplyvov geopatogénnych zón

Historické záznamy dokazujú, že škodlivosť geopatogénnych zón poznali mnohé národy už pred vyše štyritisíc rokmi. Dodnes sa zachoval stavebný zákon čínskeho cisára Jüa z roku 2300 p.n.l., podľa ktorého nemohol nikto začať stavať dom, či iné objekty, pokiaľ prútikár nepotvrdil, že daným územím neprechádzajú "dračie žily". Tak volali na ďalekom východe geopatogénne zóny.
Naši predkovia boli kedysi s prírodou oveľa viac spojení, ako sme my dnes a prísne rešpektovali nepísané pravidlá spolužitia a spolupráce s ňou v rôznych oblastiach. Starovekí Gréci a Rimania zasa zvykli vyhnať na miesto pripravovanej stavby hovädzí dobytok a po určitom čase posudzovali jeho zdravotný stav zo vzhľadu pečene zvierat, ktorá patrí k orgánom najviac zapojeným do procesu látkovej výmeny. Dom začali stavať až po potvrdení, že organizmus kravy a funkcie jej orgánov zostali neporušené...

čítaj viac
Kalendár kurzov a prednášok
Prednášky


Dátum: 08.04.2015 o 18:00
POZNANIE KOZMICKÝCH ZÁKONOV, KTORÉ NÁM PRITIAHNU BOHATSTVO A DOVEDÚ NÁS K ÚSPECHU – čo pre ich dosiahnutie spraviť?


Dátum: 22.04.2015 o 18:00
UMOŽŇUJE REGRESNÁ TERAPIA CESTOVANIE DO MINULÝCH ŽIVOTOV? = vedecký pohľad na skúmanie minulých životov a ako nám môžu pomôcť pri pochopení dnešných zdravotných a psychických problémov
všetky prednášky
  Kurzy


Dátum: 02.04.2015 o 17:00
ALCHÝMIA ŽENY – PREBUDENIE SÍL TVOJEJ SKRYTEJ BOHYNE I. - II. (poprípade aj III.)


Dátum: 13.03.2015 o 17:00
SEBAPOZNANIE POMOCOU STAROEGYPTSKEJ TAROTOVEJ NUMEROLÓGIE A ŽIVLOVEJ ASTROLÓGIE I. - III.
všetky kurzy
  Workshopy


Dátum: 18.04.2015 o 10:00
AKO Z VESMÍRU ZÍSKAŤ TO – PO ČOM TÚŽIME - sobotný workshop na odhalenie trikov nášho osobného magnetu príťažlivosti


Dátum: 30.05.2015 o 10:00
REGRESNÉ CESTOVANIE DO PRENATÁLU A K BOŽSKÉMU ZDROJU A UVOĽNENIE KARMIC.BLOKUJÚCICH UZLOV VO VZŤAHOCH = silný zážitkový sobotný seminár
všetky workshopy
 
 
Vaše prihlásenie
po prihlásení budete od nás dostávať
rôzne info o kurzoch
a linky na zaujímavé vzdelávacie dokumenty
Ak si neželáte dostávať naše e-maily a newslettre, kliknite tu a odhláste sa z odberu.
Kontakt a adresa

PYRAMÍDA OSOBNOSTI - centrum sebarozvoja
sídli v Bratislave na Štefánikovej 19,   prostredná zelená brána, na 1. posch.
len 5 min pešo od Hl. železnič.stanice smerom k Primaciálnemu palácu a do centra mesta                
parkovanie: parkovisko pri FUN rádiu pod nadjazdom križovatky Pražská - Štefánikova - Šancová
alebo oproti nám jednosmerná ulička Spojná až k Banskobystrickej - okolo prezid.záhrady
alebo na začiatku Spojnej v hotelovej garaží  hneď vľavo

kontakt na Michelle:  0905 / 637 007  -  v čase od: 12.00 - 13.00 h
michelle@pyramidaosobnosti.sk
   (hlavný mail)  
pyramidaosobnosti@gmail.com    (záložný mail)

kde nás nájdete:  mapa  

 
  © 2014 Pyramida osobnosti - Zmluvné podmienky