• "Ak dokážeme premeniť k lepšiemu predovšetkým sami seba, svojím šťastným a harmonickým životom ovplyvníme druhých. A tým pozdvihneme úroveň
    ľudstva, aj celej modrej planéty."
Pyramída osobnosti spája poznanie starých vyspelých kultúr, najrôznejších filozofických prúdov, moderných vedeckých objavov a osobných prístupov do 3 rovín rozvoja ľudskej osobnosti:  1/ telesnej,  2/ duševnej a 3/ duchovnej - formou prednášok, kurzov, workshopov, dovoleniek pri mori, pracovných relaxačno-vzdelávacích i meditačných CD, ako aj prostredníctvom individuálneho vedenia a osobných konzultácií.

Na človeka sa pozerá holisticky a vníma, ako sú v nás všetky tieto roviny poprepájané. Ak chceme dosiahnuť skutočný osobnostný rozvoj a posun hore - je potrebné sa venovať každej z nich rovnomerne. A dokonca aj my všetci sme navzájom poprepájaní medzi sebou, tiež s prírodou a aj s celým univerzom. Príroda a univerzum sú žriedlom našej životnej sily, lásky a múdrosti, sú naším nevyhasnuteľným zdrojom, a preto na určitom stupni dozretia im v našom hľadaní prirodzene otvárame srdce a myseľ a to nás posúva vpred.

Neraz však našu vedomú cestu sebapremeny a sebarozvoja začíname práve tou životnou oblasťou, v ktorej máme najväčšie medzery, nejasnosti, či problémy, a tak pre vašu ľahšiu orientáciu, môžete kliknutím na niektorú oblasť z ponukového kolesa vpravo hore  - otvoriť práve tú, ktorú teraz najviac potrebujete, ktorá vás najviac zaujíma. Nájdete v nej zoskupené ponúkané kurzy a prednášky na danú tému.

Na seminároch, kurzoch, či konzultáciách u nás z rôznych strán pracujeme so starými už pre nás nepotrebnými vzorcami, negatívnymi osobnými ale aj rodovými návykmi, naučenými ale aj zdedenými programami, boľavými zážitkami, smutnými skúsenosťami a traumami, pretože sa usádzajú v našej bunečnej pamäti. A aj tento svet tieňov tvorí náš vnútorný silný magnetizmus príťažlivosti a priťahuje nám do života práve tie veci, ktoré nechceme správne vidieť a riešiť a utekáme pred nimi. Tak nám tvoria rôzne osobné a karmické blokády, ktoré nás brzdia na ceste vpred za úspechom, kariérou, láskou či šťastím, až pokým ich nespracujeme, nepreliečime a nepreprogramujeme.

Vo väčšej hĺbke ponúk všetkých programov (pod tlačidlom: "čítaj viac") nájdete audio i video ukážky z prednášok či CD, fotografie a podrobné popisy jednotlivých akcií.. (pre správne zobrazenie stránky použite najlepšie internetový prehliadač Mozilla Firefox)

Relaxačno-vzdelávacie CDTáto séria 7 relaxačno-meditačných a 4 vzdelávacích CD
je vaším dobrým domácim sprievodcom na ceste 
sebapoznávania a osobnej transformácie

a vo forme cenných informácií, meditácií i zamyslení s relaxačnou
hudbou a s nahrávkami rôznych pozitívnych autosugescií
 
*  vám postupne pomôžu  preliečiť svoju zranenú dušu
*  zbaviť sa bolestných a karmických záťaží odpustením sebe a druhým 
*  vybudovať  vnútorný pokoj, harmóniu a rovnováhu
*  prebudiť vaše skryté netušené sily a schopnosti
*  porozumieť tvorbe tejto reality cez magickú silu vašej mysle
*  naučiť sa liečiť, rýchlo regenerovať a omladzovať svoje telo
*  objaviť nový rozmer bezpodmienečnej lásky a pritiahnuť ju do života
*  vedome popracovať na sile vašej magnetickej príťažlivosti
* prijať polarity tejto duality a zamilovať sa do života... a kadečo iné

Konzultácie a poradenstvoNa svojej ceste životom prežívame rôzne skúšky, neraz aj krízy a blokády
... a keď sa na nej zasekneme, alebo ju úplne stratíme - nevieme sa sami zorientovať v situáciách, ktoré prežívame. Tak začína kolotoč neúspechov, stagnácie, bolestí, či až vážnych strát. Závisia od toho, ako sme ochotní priznať si chyby a prijať za ne plnú zodpovednosť namiesto ľahšieho obviňovania iných a zbytočného prežívania rolí obetí.
Aby sme sa mohli znovu naštartovať a ísť ďalej správnym smerom - je niekedy potrebné prísť sa poradiť k niekomu,  kto nám vie vysvetliť príčiny udalostí okolo nás, aby sme ich ľahšie mohli pochopiť a teda aj prijať. Takýmto získaním nadhľadu - uvidíme viac možností ich lepších riešení,  porozumieme nutnosti zmeny našich postojov voči nim, ako aj nevyhnutnej premeny nášho myslenia a prežívania, ak sa nám doteraz čosi nedarilo. Lebo najmä to je základom nášho úspechu či neúspechu, šťastia či nešťastia...
 
všetky Audio CD
 
Osobné konzultácie
Prednášky

AKO BYŤ ŠŤASTNÝ A SO SEBOU SPOKOJNÝ + meditácia
Dátum: 02.12.2015 o 18:00

všetky dary poznania - ako dosiahnuť lepší a šťastnejší život = máme sami v sebe, ako zapracovať na svojom sebavedomí a sebadôvere, viere v svoje schopnosti a talenty, ako zabudnúť na boľavú  minulosť, ako nebyť plný strachov alebo ako nebyť obeťami  a aj kadečo viac sa môžete dozvedieť na tejto prednáške

+ meditácia  vedúca vás na samý koniec života, kde spoznáte vaše pravé šťastie...  AKO PREBUDIŤ VYŠŠIU LÁSKU A AKO NÁJSŤ K PARTNEROVI STRATENÚ CESTU – I. ČASŤ + meditácia
Dátum: 16.12.2015 o 18:00

tajomstvá o vzťahoch a ich premene na duchovné a podporujúce sa partnerstvá – ktoré vás vaši rodičia nenaučili a kamaráti ich ešte neobjavili, a veľa zaujímavosti aj o tom – ako skončiť s kritickým pohľadom na vašu polovičku, pretože vám zrkadlívaše vlastné nespracované tiene a nezvládnuté skúšky...

+ meditácia na pritiahnutie spriaznenej duše, či na nájdenie  cesty k tej, ktorú už máme

- prednášky sú koncentrovaným obsahom kurzov: 
  Alchýmia ženy, letného dovolenkového semináru o karme a jej premietaní do našich  vzťahov,  vzdelávacích CD o vzťahoch a pripravovanej knihy na túto tému...EGYPT II. - TAJOMNÉ MYSTÉRIÁ EGYPTA – SKRYTÉ POZNANIE A SEBAPREMENA NA „BOHOČLOVEKA“ - poznanie zozbierané z ciest po Egypte = premietaná prednáška
Egypt nás vždy bude fascinovať svojou záhadnosťou, poznaním mystiky a mágie a hlavne aj to, odkiaľ sa v jeho oveľa dlhšej histórii, ako sa verejne prezentuje starými archeológmi - zobrali múdri bohovia vykresľovaní ako reálne existujúce vyššie bytosti z hviezd, na premietanej prednáške sa dozviete veľa tajomných a dnes už zabudnutých informácii z ich vedomostí mystiky a mágie (poznanie veľkých síl prírody) z dávnych čias a aj to, akou cestou premieňali bežného jednoduchého človeka na dokonalejšieho bohočloveka z hviezd...

... premietaná prednáška = fotky a zážitky z opakovaných ciest po Egypte      PÄŤ ELEMENTOV A ICH PÁROVÉ ORGÁNY - pohľad na zdravie zo strany orientálnej ajurvédy
všetky orgány v našom tele sú jeden navzájom poprepájaný celok a každá jeho časť podporuje tento celok - ak všetky spolupracujú v harmónii - sme zdraví, charakteristika jednotlivých orgánov a ich význam pre celkovú harmóniu a rozvoj človeka, duchovné príčiny a vonkajšie prejavy ich zlyhávania...


všetky prednášky
Kurzy sebarozvoja

CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ - kompletná škola sebarozvoja pre vytrvalejších: 1.ročník
Dátum: 25.11.2015 o 18:30

V tomto všestrannom kurze sebarozvoja rozvíjajúcom všetky tri roviny ľudskej osobnosti  (fyzickú, duševnú - naše emócie a duchovnú) zmeníte úplne pohľad na univerzum, život, problémy a hodnoty okolo vás a pochopíte, o čom by tu ten život  mal byť a čo všetko si môžete počas neho užiť, vyskúšať, vytvoriť

Získavané vedomosti a nadhľad tu budete trpezlivým tréningom  zapracovávať do praxe života, aby sa stali vašimi pevnými návykmi a každodennou súčasťou a niekam vás naozaj posunuli na ceste za šťastím, zdravím, osobnou silou, harmóniou, úspechom a láskou.  Začnete si viac vážiť život a každú darovanú minútu sebauvedomelého bytia, naučíte sa ich hlbšie prežívať a pochopíte zmysel svojej existencie.

Nájdete a spoznáte tu svoju pravú podstatu a cestu k svojmu vlastnému nekonečnému zdroju energie, lásky a múdrosti, ktorú sme tu v extrémnom materializme stratili, aby ste sa dopracovali ku kvalitnejšej existencii a ľahšie zvládanému životu so všetkými jeho skúškami... (viac sa dozviete v popise v hlbšej úrovni daného kurzu)


* starší videoclipový zostrih zo seminárov posledného ročníka školy sebarozvoja z r. 2009 - 2012:
www.youtube.com/watchSEBAPOZNANIE POMOCOU STAROEGYPTSKEJ TAROTOVEJ NUMEROLÓGIE A ŽIVLOVEJ ASTROLÓGIE I. - III.
Dátum: 05.10.2015 o 17:00

V tomto šesťdielnom seminárovom cykle, ktorý tento rok druhý raz neplánovane opakujeme pre váš záujem - trvá na jeseň od 5.10. 2015 do 14.12. 2015. Prebiehať bude v 3 dieloch, kde každý pre vašu lepšiu sústredenosť bude rozdelený na dve časti počas večerov nepárnych pondelkov.

- 
pozrieme sa tu na staroegyptským pohľadom na tajomstvo životných ciest bytostí prechádzajúcich hmotným svetom kvôli prežívaniu osobných skúseností a na jednotlivé časy - kedy je najlepšie sa venovať určitým konkrétnym úlohám a oblastiam života

- pohľady na naše pozemské cesty cez starovekú egyptsko-atlantskú živlovú filozofiu a psychológiu skrývajú v sebe všetky vedomosti a skúsenosti, ktorým sa tu máme naučiť a ktoré tu máme prežiť, aby sme zvládli naše pozemské skúšky a pomocou ich poznania ľahšie tvorili našu realitu a osud podľa vlastných predstáv, zároveň lepšie porozumiete tomu - čo ste si tu sami vybrali na prežívanie, a pochopíte aj to - akým spôsobom s ľudmi okolo vás lepšie komunikovať, vychádzať, obchodovať, či ako vychovávať vaše deti

- ukazujú nám cesty, možnosti riešenia akýchkoľvek náročných karmických úloh a  skúšok, ako aj ľudské osudy, kým sa z animálnej bytosti učením a zušľachťovaním stane ”boho-človek“ - schopný vyrovnať sa svojim učiteľom: dokonalejším bohom a postúpiť v svojom vývoji... 
(viac sa dozviete v popise v hlbšej úrovni daného kurzu)

KALIGRAFICKÁ JÓGA I.-III. - cvičenie
Dátum: 06.10.2015 o 17:30

Kaligrafická jóga je spojením 4 holistických učení - Tai Chi, Qi Kongu, indickej jógy a čínskej kaligrafie. Vytvoril majster Zen Hua Yang,  ktorý má 45 rokov praxe s energiami, bojovými umeniami a filozofiami Východu. Je založená na filozofii trojdimenzionálneho pohybu spojeného s liečivým hlbokým dýchaním.
Tieto cvičenia nás učia pracovať s energiou, prebúdzať ju v nás a rozvíjať. Učíme sa ju preciťovať, kontrolovať, vytvárať, prijímať, využívať na samoliečbu a neskôr na liečbu druhých. Iba zdraví ľudia môžu naplno žiť svoje životy, lebo budú mobilní a tvoriví, čo ich urobí šťastnými, mierumilovnými, šíriacimi pozitívnu energiu. “Najvyššia úroveň žitia je bez chorôb, bez bolesti, idúc po ceste života prirodzene.” Master Zen Hua Yang.. (viac sa dozviete v popise v hlbšej úrovni daného kurzu).
Náš kurz trénuje jeho priama žiačka: Martina Zaťková z Trnavyvšetky kurzy
Workshopy

CESTOVANIE K BOŽSKÉMU ZDROJU, DO PRENATÁLU A MINULOSTI - VYČISTIŤ KARMICKÉ BLOKY VO VZŤAHOCH = silný zážitkový sobotný workshop
Dátum: 12.12.2015 o 10:00

 
- silne zážitkový seminár, kde jeden zážitok vám dá viac ako tisíce slov...  pri ktorom si budete postupne dvíhať energiu rôznymi technikami, aby ste sa mohli dostať cez bránu smrti a prejsť do vyšších úrovní bytia, skadiaľ získate nový pohľad na život a na svoje zrodenie do hmotnosti, na vaše životné úlohy a rôzne vzťahy - ktoré vám otvoria vedomie a vy sa prestanete báť smrti a všetkého negatívneho, čo vás na tejto úrovni existencie stretáva

-
 spojíte sa tiež s božským zdrojom a stanete sa jednotou so všetkým stvoreným - zažijete tak už teraz vyšší level úrovne vyvinutejšieho vedomia, od zdroja sa potom  dozviete potrebné poznanie k životu, ktoré vám dosiaľ niekde unikalo, a ak nájdete odvahu prekročiť bránu vlastnej smrti a prenesiete sa nad vlastný pohreb v budúcnosti a zažijete prechod na druhý breh...
- potom pochopíte, čo je vaším pravým šťastím na zemi a už mu nedovolíte pretekať vám pomedzi prsty 
a zažijete svoje vlastné vtelenie sa do hmotnosti počas prenatálneho vývoja, prvý kontakt s vašou matkou a láskou, ktorú pocítite vtelením sa do hmotného telíčka pod jej ochranné krídla a spustením zázraku tvorby nového života, ktorý rozhýbava stvoriteľ a ktorého sa aj vy môžete zúčastniť a sami dotvárať...   a možno  ste už práve na jej čistotu a veľkosť zabudli..

 - takže ďalej 
sa vrátite na zem už do prenatálneho vývoja - kde spoznáte  a precítite vašu mamu inak: a budete si s ňou môcť vyčistiť vaše narušené harmonické vzťahy, pretože matka a náš postoj k nej nás ovplyvňuje na celý život, aj keď si to neraz neuvedomujeme a nie je pre nás výhra z pohľadu zaťaženia karmou sa od nej v prípade problémov len  jednoducho  otočiť preč...

potom otvoríte karmické uzly s tými, s ktorými nemôžete komunikovať  a fungovať podľa vašich predstáv a vyčistíte si s nimi vaše karmické zauzlované vzťahy, aby vás ďalej neblokovali na vašej životnej ceste a neblokovali v prežití spokojných a  naplnených vzťahov

- videopozvánka s ukážkou z workshopov vo videoclipe Svetlo: 


všetky workshopy
Relaxačné dovolenky

UVOĽŇOVANIE BLOKÁD KARMY V SEBAROZVOJI A LÁSKE - spracovanie svojej karmy a zvládnutie alchýmie vzťahov
Dátum: 17.06.2016 o 22:00

Prednáškovú sezónu končiacu spolu so šk.r. - uzatvárame každoročne
TOP  DOVOLENKOU  V  CHORVÁTSKU
16. krát - tradične vždy 4. júnový týždeň
termin:  17.6. - 26.6. 2016,   odchod: 22.00 h


Teraz v obľúbenej kombinácii:  karma a vzťahy, kde si uvedomíte neuveriteľne prepojené a na seba navzájom pôsobiace energie  -  vašej blokujúcej osobnej a rodovej karmy a jej premietanie do vašej nevedomej magnetickej priťažlivosti na problémy a ťažké situácie  vo  vzťahoch

- V 1. časti  tu budeme pracovať s vašimi  negatívnymi programami,  boľavými skúsenosťami  a zraneniami – ktoré vás blokujú na ceste sebarozvoja,  za šťastím alebo za  naplnenou láskou. Tie si dáme do súvislostí  s vašou osobnou a rodovou karmou, aby ste jej pochopením a spracovaním uvoľnili tieto blokády a otvorili tak svoje cesty vzostupu
- V 2. časti   prejdeme  na alchýmiu  vzťahov, kde zistíte, ako si priťahujeme vzťahy do života, ktoré odzrkadľujú náš vnútorný nespracovaný program protipólov (tzv. tieňov) - volaný náš osobný magnetizmus a  spoznáte s tým súvisiace mnohé ďalšie zákonitosti, ktoré by mal ovládať každý človek túžiaci po osobnom šťastí a naplnení, a tiež si  postupne prezradíme  rôzne tajomstvá o vzťahoch

-  A okrem toho tu spojíte poznanie so zábavou, naučíte sa rýchlo zbavovať stresov a nepotrebnej záťaže, dočerpávať  svoje sily  a regenerovať vyčerpaný organizmus, naučíte sa relaxovať a meditovať,  vyciťovať energie prírody, či cvičit omladzujúce cvičenia

Podrobný program s fotkami a videami z dovolenky si pozrite v hlbšej vnútornej štruktúre tejto sekcie.všetky dovolenky
 
Články

článok ku koncertu Michelle a Suverena: Tajomstvo šťastia 3.6. o 18.00h

  záver jarnej prednáškovej sezóny:  
    KONCERT – TAJOMSTVO ŠŤASTIA
 
.
 výber z jeho myšlienok:      Čo nám bráni byť šťastní
     
      Neustále  od ľudí počúvame negatívne programy, koľko nešťastia je vôkol nás. Je tu však toľko nádherných vecí k prežitiu, úžasných prírodných javov k skúmaniu, či okamihov čakajúcich na ich radostné precítenie... ako to, že tie ľudia nevidia? Pozorovaním ľudí, počúvaním ich problémov a prežívaní ich bolestí dokola, akoby z nich nechceli vystúpiť -  raz na to určite všetci prídeme. Je to tu našou úlohou... Ale čím skôr začneme vnímať tento svet inak, tým skôr si tu to šťastie, radosť, silu a zdravie aj užijeme a naučíme to aj naše deti...
     
     Stav byť šťastný, či nešťastný vlastne nezávisí od vonkajších okolností
, ale od nášho vnútorného vnímania, od našich vlastných postojov a od schopnosti cítiť.
Mylne sa  domnievame, že nemôžeme byť šťastní bez vecí, ku ktorým sme prilipli. Hoci sme v nepokoji z toho, či ich zas nestratíme. A tiež si myslíme, že aj vtedy sme nešťastní, ak čosi nedosiahneme, čo chceme.  

     Lenže k prežívaniu šťastia máme vždy všetko v sebe. Nešťastnými sa cítime preto, lebo svoju pozornosť sústreďujeme na veci, ktoré nemáme, namiesto to, aby sme boli vďační a tešili sa z to ho - čo už máme...
čítaj viac

rozhovor k workshopu Alchýmia ženy: Ak pochopíme karmu - zbavíme sa jej

Kurz pre ženy ALCHÝMIA ŽENY – prebudenie  síl tvojej skrytej bohyne môžete tentoraz absolvovať rýchlejšie v novej podobe workshopov počas dvoch nedeľných dní : 25.10. a 22. 11. 2015 a plus špeciálny samostatný bonus:  6.12 2015 venovaný sexuálnej alchýmii, omladzovaniu, regenerovaniu a správnemu naprogramovaniu vášho organizmu

= pre lepší obraz sa viac o téme našich skrytých tieňov a spracovania karmy  dozviete z nasledujúceho úryvku z rozhovoru lektorky Mgr. Michelle Mattieligh
v časopise Balans od  Kataríny Olejárovej...

Ženy v tomto období prežívajú náročné
časy, prečo je to tak?
Ženy stelesňujú dostredivý jinový princíp živlu vody, vďaka čomu nasávajú energie z priestoru. Muž sa ľahšie otrasie z bolestí či iných šokov a hodí ich za hlavu, lebo predstavuje odstredivý princíp živlu ohňa jang. Ak do nádoby s vodou padne len kvapku atramentu, už je číra voda zafarbená. Ženský princíp v nás podobne všetko drží v sebe a viac prežíva. A preto ženy aj v tejto už slobodnej dobe prežívajú stále dosť ťažké obdobie. Hoci u nás nemáme diskrimináciu žien, napriek tomu je veľa žien nešťastných a utrápených. Nesieme v sebe množstvo rôznych bolestí, smútkov, tráum a vyplavujú sa z nás aj nahromadené staré pocity krívd, zranení a ubližovaní. Čistí sa tak naša minulosť, ktorá sa ukladala nielen cez prežívanie našich predkov do našej DNA, ale aj do energetického poľa Zeme. Aj priestor si energie pamätá, nielen naše bunky. Veď Zem aj vesmír sú tiež živé. Stvorená energia sa nemôže kamsi stratiť, len transformovať. Súvisí to s touto dobou premien, ktorá sa tiež očisťuje a transformuje. Aby mohlo prísť čosi nové, vždy tomu musí uvoľniť miesto už nepotrebné staré. Žijeme totiž práve v období prechodu, kedy sa končí vývojová éra Rýb a začína sa éra Vodnára.
čítaj viac
Kalendár kurzov a prednášok
Prednášky


Dátum: 02.12.2015 o 18:00
AKO BYŤ ŠŤASTNÝ A SO SEBOU SPOKOJNÝ + meditácia


Dátum: 16.12.2015 o 18:00
AKO PREBUDIŤ VYŠŠIU LÁSKU A AKO NÁJSŤ K PARTNEROVI STRATENÚ CESTU – I. ČASŤ + meditácia
všetky prednášky
  Kurzy


Dátum: 25.11.2015 o 18:30
CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ - kompletná škola sebarozvoja pre vytrvalejších: 1.ročník


Dátum: 05.10.2015 o 17:00
SEBAPOZNANIE POMOCOU STAROEGYPTSKEJ TAROTOVEJ NUMEROLÓGIE A ŽIVLOVEJ ASTROLÓGIE I. - III.
všetky kurzy
  Workshopy


Dátum: 12.12.2015 o 10:00
CESTOVANIE K BOŽSKÉMU ZDROJU, DO PRENATÁLU A MINULOSTI - VYČISTIŤ KARMICKÉ BLOKY VO VZŤAHOCH = silný zážitkový sobotný workshop
všetky workshopy
 
 
Vaše prihlásenie
po prihlásení budete od nás dostávať
rôzne info o kurzoch
a linky na zaujímavé vzdelávacie dokumenty
Ak si neželáte dostávať naše e-maily a newslettre, kliknite tu a odhláste sa z odberu.
Kontakt a adresa

PYRAMÍDA OSOBNOSTI - centrum sebarozvoja
v Bratislave na Štefánikovej 19,   prostredná zelená brána,  na 1. posch.
len 5 min pešo od Hlav. železnič.stanice smerom k Primaciálnemu palácu a do centra mesta                
parkovanie: parkovisko pri FUN rádiu pod nadjazdom križovatky Pražská - Štefánikova - Šancová
alebo oproti nám jednosmerná ulička Spojná idúca až k Banskobystrickej - okolo prezid.záhrady
alebo na začiatku Spojnej v hotelovej platenej garaži  hotela LOFT hneď vľavo

kontakt na Michelle:  0905 / 637 007  -  len v čase od: 12.00 - 13.00 h
V lete píšte na obidva maily:
michelle@pyramidaosobnosti.sk
   (hlavný mail)  
pyramidaosobnosti@gmail.com    (záložný letný mail)
- používajte ho počas letných:  7.- 8. a zimných:  12.-1. prázdnin)

kde nás nájdete:  mapa  

 
  © 2014 Pyramida osobnosti - Zmluvné podmienky