• "Ak dokážeme premeniť k lepšiemu predovšetkým sami seba, svojím šťastným a harmonickým životom ovplyvníme druhých. A tým pozdvihneme úroveň
    ľudstva, aj celej modrej planéty."
Pyramída osobnosti spája poznanie starých vyspelých kultúr, najrôznejších filozofických prúdov, moderných vedeckých objavov a osobných prístupov do 3 rovín rozvoja ľudskej osobnosti:  1/ telesnej,  2/ duševnej   a  3/ duchovnej - formou prednášok, kurzov, workshopov, dovoleniek pri mori, pracovných relaxačno-vzdelávacích i meditačných CD, ako aj prostredníctvom individuálneho vedenia a osobných konzultácií.

Na človeka sa pozerá holisticky a vníma, ako sú v nás všetky tieto roviny poprepájané. Ak chceme dosiahnuť skutočný osobnostný rozvoj a posun nahor - je potrebné sa venovať každej z nich rovnomerne. A dokonca aj my všetci sme navzájom poprepájaní medzi sebou, tiež s prírodou a aj s celým univerzom. Sú žriedlom našej životnej sily, lásky a múdrosti, sú naším nevyhasnuteľným zdrojom, a preto na určitom stupni dozretia im v našom hľadaní prirodzene otvárame srdce a myseľ.

Neraz však našu vedomú cestu sebapremeny a sebarozvoja začíname práve tou životnou oblasťou, v ktorej máme najväčšie medzery, nejasnosti, či problémy, a tak pre vašu ľahšiu orientáciu, môžete kliknutím na niektorú oblasť z ponukového kolesa vpravo hore  - otvoriť práve tú, ktorú teraz najviac potrebujete, ktorá vás najviac zaujíma. Nájdete v nej zoskupené ponúkané kurzy na danú tému, ale hlavne  audio i video ukážky z prednášok či CD. Komplexne ich potom nájdete v menu na hornej lište.
(pre správne zobrazenie stránky použite internetový prehliadač Mozilla Firefox)
Relaxačno-vzdelávacie CDTáto séria 7 relaxačno-meditačných a 4 vzdelávacích CD
je vaším dobrým domácim sprievodcom na ceste 
sebapoznávania a osobnej transformácie

a vo forme cenných informácií, meditácií i zamyslení s relaxačnou
hudbou a s nahrávkami rôznych pozitívnych autosugescií
 
*  vám postupne pomôžu  preliečiť svoju zranenú dušu
*  zbaviť sa bolestných a karmických záťaží odpustením sebe a druhým 
*  vybudovať  vnútorný pokoj, harmóniu a rovnováhu
*  prebudiť vaše skryté netušené sily a schopnosti
*  porozumieť tvorbe tejto reality cez magickú silu vašej mysle
*  naučiť sa liečiť, rýchlo regenerovať a omladzovať svoje telo
*  objaviť nový rozmer bezpodmienečnej lásky a pritiahnuť ju do života
*  vedome popracovať na sile vašej magnetickej príťažlivosti
* prijať polarity tejto duality a zamilovať sa do života... a kadečo iné

Konzultácie a poradenstvoNa svojej ceste životom prežívame rôzne skúšky, neraz aj krízy a blokády
... a keď sa na nej zasekneme, alebo ju úplne stratíme - nevieme sa sami zorientovať v situáciách, ktoré prežívame. Tak začína kolotoč neúspechov, stagnácie, bolestí, či až vážnych strát. Závisia od toho, ako sme ochotní priznať si chyby a prijať za ne plnú zodpovednosť namiesto ľahšieho obviňovania iných a zbytočného prežívania rolí obetí.
Aby sme sa mohli znovu naštartovať a ísť ďalej správnym smerom - je niekedy potrebné prísť sa poradiť k niekomu,  kto nám vie vysvetliť príčiny udalostí okolo nás, aby sme ich ľahšie mohli pochopiť a teda aj prijať. Takýmto získaním nadhľadu - uvidíme viac možností ich lepších riešení,  porozumieme nutnosti zmeny našich postojov voči nim, ako aj nevyhnutnej premeny nášho myslenia a prežívania, ak sa nám doteraz čosi nedarilo. Lebo najmä to je základom nášho úspechu či neúspechu, šťastia či nešťastia...
 
všetky Audio CD
 
Osobné konzultácie
Prednášky

AKO SA TVORÍ RODOVÁ A VZŤAHOVÁ KARMA A AKO JU DEFINITÍVNE UKONČIŤ
Dátum: 22.10.2014 o 18:00

dnes sme tým – na čo sme v minulosti mysleli a čím sa zaoberali,  ako preberáme od rodičov rodovú karmu podľa čoho si na vtelenie vyberáme svojich rodičov, premietanie našej nevyriešenej rodovej karmy do našich vzťahov s partnermi a karmické uzly znemožňujúce nám opustiť starý vzťah a nájsť nový, aj o vzťahoch s našimi deťmi...  

- prednáška je koncentrovaným  ukážkovým obsahom z kurzov: 
  Alchýmia ženy, letného dovolenkového semináru o karme a jej premietaní do našich  vzťahov, vzdelávacích CD o vzťahoch a pripravovanej knihy na túto tému...PREDSA SA SMRŤOU ŽIVOT NEKONČÍ? - o umieraní a druhom svete
Dátum: 05.11.2014 o 18:00

aký to tu  má všetko zmysel?, o smrti a priebehu umierania očami médií a zasvätencov, výskumy fáz umierania prostredníctvom hypnotických médií, príprava ducha na nové vtelenie, s kým a ako hodnotíme uplynulý život s jeho skúškami, rozpustený strach z umierania prináša vnútorný pokoj...


všetky prednášky
Kurzy sebarozvoja

ALCHÝMIA ŽENY – PREBUDENIE SÍL TVOJEJ SKRYTEJ BOHYNE
Dátum: 30.10.2014 o 19:00

- potrebujete pomôcť hravou formou vyliečiť rôzne svoje  skryté zranenia, bolesti, smútky či strachy?
prestali ste dôverovať mužom, alebo čo je ešte horšie - dokonca sebe samej?
- alebo si neviete pritiahnuť toho správneho partnera - podľa svojich predstáv?

- máte v sebe usídlené deštrukčné programy o tom, že muži nestoja za nič, lebo práve vy si vždy pritiahnete toho najhoršieho z nich?
- neviete, ako zvládnuť vaše predsudky, karmické blokácie a akúkoľvek nedôveru a strach?

- alebo sa len chcete naučiť ponárať do tajomných hĺbok svojich magických trinástych komnát a lepšie poznať samu seba a svoje miesto s neobmedzenými možnosťami v tejto realite...
Na týchto zážitkovo-informačných seminároch  to postupne všetko spoznáte a obsiahnete...CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ - kompletná škola sebarozvoja pre vytrvalejších
Dátum: 12.11.2014 o 18:30

- v tomto všestrannom kurze sebarozvoja rozvíjajúcom všetky tri roviny ľudskej osobnosti  (fyzicku, duševnú - naše emócie a duchovnú) zmeníte úplne pohľad na univerzum, život, problémy a hodnoty okolo vás a pochopíte, o čom by tu ten život  mal byť
- získavané vedomosti tu budete trpezlivým tréningom  zapracovávať do praxe života, aby sa stali vašimi pevnými návykmi a každodennou súčasťou a niekam vás naozaj posunuli na ceste za šťastím, zdravím, osobnou silou, harmóniou, úspechom a láskou.  Začnete si viac vážiť život a každú darovanú minútu sebauvedomelého bytia, naučíte sa ich hlbšie prežívať a pochopíte zmysel svojej existencie.
- nájdete a spoznáte tu svoju pravú podstatu a cestu k svojmu vlastnému nekonečnému zdroju energie, lásky a múdrosti, ktorú sme tu v extrémnom materializme stratili, aby ste sa dopracovali ku kvalitnejšej existencii a ľahšie zvládanému životu so všetkými jeho skúškami


všetky kurzy
Workshopy

ROZPUSTENIE STRACHU ZO SMRTI - REGRESNÉ CESTOVANIE DO PRENATÁLU A K BOŽSKÉMU ZDROJU A ODHALENIE SVOJICH KARMICKÝCH ÚLOH = silný zážitkový sobotný seminár
Dátum: 15.11.2014 o 10:00

a/ Pohľad na život a smrť očami svetových náboženstiev a filozofií, karma a dharma , reinkarnácia, meditácie: prechod bránou smrti... cesta k božskému zdroju a spojenie s ním, napojenie na vyšší zdroj energie – transformačnej sily bezpodmienečnej lásky , pohľad na našu existenciu z nadhľadu , návrat do hmotnosti – zažitok z prenatálneho vývoja...
 
b/ Skúmanie minulých životov a regresná terapiameditácie: „výlet“ do minulosti a pohľad na dôležitý karmický uzol v našej súčasnosti a získanie informácií o našich súčasných životných skúškach a poslaní, odpustenie a vyjadrenie lásky nepriateľom – uvoľnenie karmického blokujúceho uzla
 
c/ Rozprávanie: o vašich osobných záhadných a „nevysvetliteľných“ zážitkoch a  ich vysvetľovanieAKO Z VESMÍRU ZÍSKAŤ TO – PO ČOM TÚŽIME - sobotný workshop
Dátum: 13.12.2014 o 10:00

- na čo naša civilizácia akosi pozabudla a tak stratila svoju vlastnú cestu vedúcu do cieľa - tajomstvo života o zabudnutej sile  našej tvorivej mysle
- naše vnútorné presvedčenie a myšlienky ovplyvňujú realitu okolo nás,
- ako sa vymaniť z jej zajatia a programu Matrixu a pritom prežiť tu dole v hmotnosti šťastný a naplnený život podľa svojich predstáv?, 
- náš vlastný podiel na tvorení našich osudov,
- práca vedomia a podvedomia, preprogramovanie negativity a nepotrebných škodlivých vzorcov nášho správania, ochrana pred cudzím programovaním našej mysle, emócie ako energetický pohon našich predstáv, prečo je dôležitá vizualizácie, fantáziu...)

všetky workshopy
Relaxačné dovolenky

UVOĽŇOVANIE BLOKÁD KARMY V SEBAROZVOJI A LÁSKE - spracovanie svojej karmy a zvládnutie alchýmie vzťahov

Prednáškovú sezónu končiacu spolu so školským rokom - uzatvárame každoročne
TOP  DOVOLENKOU  V  CHORVÁTSKU
15. krát - tradične vždy 4. júnový týždeň
termin:  19.6. - 28.6. 2015,   odchod: 22.00 h


Teraz v obľúbenej kombinácii:  karma a vzťahy, kde si uvedomíte neuveriteľne prepojené a na seba navzájom pôsobiace energie  -  vašej blokujúcej osobnej a rodovej karmy a jej premietanie do vašej nevedomej magnetickej priťažlivosti na problémy a ťažké situácie  vo  vzťahoch

- V 1. časti  tu budeme pracovať s vašimi  negatívnymi programami,  boľavými skúsenosťami  a zraneniami – ktoré vás blokujú na ceste sebarozvoja,  za šťastím alebo za  naplnenou láskou. Tie si dáme do súvislostí  s vašou osobnou a rodovou karmou, aby ste jej pochopením a spracovaním uvoľnili tieto blokády a otvorili tak svoje cesty vzostupu
- V 2. časti   prejdeme  na alchýmiu  vzťahov, kde zistíte, ako si priťahujeme vzťahy do života, ktoré odzrkadľujú náš vnútorný nespracovaný program protipólov (tzv. tieňov) - volaný náš osobný magnetizmus a  spoznáte s tým súvisiace mnohé ďalšie zákonitosti, ktoré by mal ovládať každý človek túžiaci po osobnom šťastí a naplnení, a tiež si  postupne prezradíme  rôzne tajomstvá o vzťahoch

-  A okrem toho tu spojíte poznanie so zábavou, naučíte sa rýchlo zbavovať stresov a nepotrebnej záťaže, dočerpávať  svoje sily  a regenerovať vyčerpaný organizmus, naučíte sa relaxovať a meditovať,  vyciťovať energie prírody, či cvičit omladzujúce cvičeniavšetky dovolenky
 
Články

Odkiaľ a prečo sme sem prišli a kam sa po smrti vraciame

Možno je všetko inak, ako si myslíme...

Posledné desaťročia sa ľudstvo opäť vracia k poznaniu dávnovekých civilizácií, ktoré si mnohé vyspelé národy chránili v tajných lóžach a najvyšších spolkoch zasvätených majstrov. Ide o poznanie prepojení mikrosveta (človeka) a makrosveta (vesmíru), o odhalenie vzájomného pôsobenia energií a síl bežnými zmyslami nepostrehnuteľnými, o pochopenie zmyslu kolobehov rodení a umieraní. Na toto prastaré majstrovské poznanie života pomaly prichádza i súčasná veda a za zavretými bránami svojich laboratórií tajne skúma parapsychologické fenomény ľudskej mysle, či dokázanie energetickej substancie človeka oddeľujúcej sa od jeho tela po smrti - existencie duše. Medzi populárne oblasti záujmu patrí i opätovné uznanie reinkarnácie. Na západe sa k nemu hlási čoraz viac psychiatrov a psychoterapeutov, ktorí na fenomén spomínania si na minulé životy čoraz častejšie narážajú pri svojej práci...
čítaj viac

Ako vrátiť ľuďom zdravý spánok – o geopatogénnych zónach

Pôsobenie a odstraňovanie vplyvov geopatogénnych zón

Historické záznamy dokazujú, že škodlivosť geopatogénnych zón poznali mnohé národy už pred vyše štyritisíc rokmi. Dodnes sa zachoval stavebný zákon čínskeho cisára Jüa z roku 2300 p.n.l., podľa ktorého nemohol nikto začať stavať dom, či iné objekty, pokiaľ prútikár nepotvrdil, že daným územím neprechádzajú "dračie žily". Tak volali na ďalekom východe geopatogénne zóny.
Naši predkovia boli kedysi s prírodou oveľa viac spojení, ako sme my dnes a prísne rešpektovali nepísané pravidlá spolužitia a spolupráce s ňou v rôznych oblastiach. Starovekí Gréci a Rimania zasa zvykli vyhnať na miesto pripravovanej stavby hovädzí dobytok a po určitom čase posudzovali jeho zdravotný stav zo vzhľadu pečene zvierat, ktorá patrí k orgánom najviac zapojeným do procesu látkovej výmeny. Dom začali stavať až po potvrdení, že organizmus kravy a funkcie jej orgánov zostali neporušené...

čítaj viac
Kalendár kurzov a prednášok
Prednášky


Dátum: 22.10.2014 o 18:00
AKO SA TVORÍ RODOVÁ A VZŤAHOVÁ KARMA A AKO JU DEFINITÍVNE UKONČIŤ


Dátum: 05.11.2014 o 18:00
PREDSA SA SMRŤOU ŽIVOT NEKONČÍ? - o umieraní a druhom svete
všetky prednášky
  Kurzy


Dátum: 30.10.2014 o 19:00
ALCHÝMIA ŽENY – PREBUDENIE SÍL TVOJEJ SKRYTEJ BOHYNE


Dátum: 12.11.2014 o 18:30
CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ - kompletná škola sebarozvoja pre vytrvalejších
všetky kurzy
  Workshopy


Dátum: 15.11.2014 o 10:00
ROZPUSTENIE STRACHU ZO SMRTI - REGRESNÉ CESTOVANIE DO PRENATÁLU A K BOŽSKÉMU ZDROJU A ODHALENIE SVOJICH KARMICKÝCH ÚLOH = silný zážitkový sobotný seminár


Dátum: 13.12.2014 o 10:00
AKO Z VESMÍRU ZÍSKAŤ TO – PO ČOM TÚŽIME - sobotný workshop
všetky workshopy
 
 
Vaše prihlásenie

po prihlásení budete od nás dostávať rôzne info o kurzoch
a linky na zaujímavé vzdelávacie dokumenty
Ak si neželáte dostávať naše e-maily a newslettre, kliknite tu a odhláste sa z odberu.
Kontakt a adresa

Pyramida osobnosti - centrum sebarozvoja
sídli v Bratislave na Štefánikovej 19, 1. posch.
len 5 min od Hl. železnič.stanice smerom k Primaciálnemu palácu a do centra mesta                
parkovanie: parkovisko pri FUN rádiu pod nadjazdom križovatky Pražská - Štefánikova - Šancová
alebo oproti nám jednosmerná ulička Spojná až k Banskobystrickej - okolo prezid.záhrady

kontakt na Michelle:  0905 / 637 007  - najlepšie v čase od: 12.00 - 15.00 h
michelle@pyramidaosobnosti.sk , pyramidaosobnosti@gmail.com

kde nás nájdete:  mapa 
 

- kvôli konzultáciám mi telefonujte priamo - najlepšie okolo 12-ej hod.
- ak vám do pár dní neodpoviem na mail, prosím pošlite ho znova na 
  obidve adresy - pre veľa pošty sa neraz stratia

 
  © 2014 Pyramida osobnosti - Zmluvné podmienky