• "Ak dokážeme premeniť k lepšiemu predovšetkým sami seba, svojím šťastným a harmonickým životom ovplyvníme druhých.
    A tým pozdvihneme úroveň
    ľudstva, aj celej modrej planéty."
Pyramída osobnosti spája poznanie starých vyspelých kultúr, najrôznejších filozofických prúdov, moderných vedeckých objavov a osobných prístupov do 3 rovín rozvoja ľudskej osobnosti:  1/ telesnej,  2/ duševnej a 3/ duchovnej - formou prednášok, kurzov, workshopov, dovoleniek pri mori, pracovných relaxačno-vzdelávacích i meditačných CD, ako aj prostredníctvom individuálneho vedenia cez osobné konzultácie a terapie.
Na človeka sa pozerá holisticky a vníma, ako sú v nás všetky tieto roviny poprepájané. A dokonca aj my všetci sme navzájom poprepájaní medzi sebou, tiež s prírodou a aj s celým univerzom. Príroda a univerzum sú žriedlom našej životnej sily, lásky a múdrosti, sú naším nevyhasnuteľným zdrojom, a preto na určitom stupni dozretia im v našom hľadaní prirodzene otvárame srdce a myseľ a to nás posúva vpred.

Neraz však našu vedomú cestu sebapremeny a sebarozvoja začíname práve tou životnou oblasťou, v ktorej máme najväčšie medzery, nejasnosti, či problémy. A tak pre vašu ľahšiu orientáciu, môžete kliknutím na niektorú oblasť z ponukového kolesa vpravo hore  - otvoriť práve tú oblasť, ktorú teraz najviac potrebujete, ktorá vás najviac zaujíma. Nájdete v nej zoskupený výber všetkých ponúkaných kurzov, programov, prednášok či z pracovných relaxačno-meditačných CD na danú tému.

Zakladateľ centra sebarozvoja Pyramídy osobnosti
- Mgr. Michelle Mattieligh je lektor, kouč, duchovný terapeut a publicista, ktorá už aj pred jeho založením ped 15-imi rokmi - pracovala a intenzívne sa vzdelávala na tomto poli. Viac o nej, jej schopnostiach, o tejto dobe a nevyhnutnosti so sebou pracovať sa dozviete v sekcii O nás. V kruhoch sebarozvoja je známa svojou komplexnosťou. Širokou praxou a vedomosťami  v človeku
vzácne prepája všetky jeho roviny a to aj samotných ľudí prakticky učí. Po jej nasmerovaní vás a objasnení náročných udalostí vo vašom živote na konzultáciách či na seminároch, vám ďalej ukáže rôzne možnosti ciest sebapremeny cez bohaté množstvo jej vlastnej terapeutickej a lektorskej práce cez CD audio nahrávky, (ale aj na webke cez video zostrihy z prednášok), s ktorými môžete doma ďalej intenzívne pracovať a ešte sa mnohé kroky do praxe života môžete naučiť aj na rôznych druhoch prednášok v BA, hĺbkových kurzoch, workshopoch a silne transformačných dovolenkách pre mori.
U klientov pracuje najmä s už nepotrebnými vzorcami, negatívnymi návykmi, naučenými ale aj zdedenými programami, boľavými zážitkami, ale aj smutnými skúsenosťami a traumami, pretože sa usádzajú v našej bunečnej pamäti. A tento svet tieňov výrazne ovplyvňuje náš vnútorný magnetizmus príťažlivosti a priťahuje nám do života práve tie veci, ktoré nechceme správne vidieť a riešiť a utekáme pred nimi. Tak nám odmietané tiene tvoria rôzne osobné a karmické blokády, ktoré nás brzdia na ceste vpred za úspechom, kariérou, láskou či šťastím, až pokým ich správne nepochopíme, nespracujeme, nepreliečime a nepreprogramujeme. Pretože toto je hlavný zámer nášho pobytu
v tejto hmotnosti plného rôznych kontrastných zážitkov a skúseností .

Vo väčšej hĺbke ponúk všetkých programov na tejto web stránke pod tlačidlom: "čítaj viac" - nájdete audio i video ukážky z prednášok či CD, fotografie a podrobné popisy jednotlivých akcií.. (pre správne zobrazenie stránky použite najlepšie internetový prehliadač Mozilla Firefox)

Súhrnné informácie o našej činnosti, o kurzoch a všetkých našich aktivitách, čo sa na nich môžete naučiť, ako aj o našej filozofii a postojoch:
                                                                 nájdete v tomto videu:   youtu.be/m9Vd_DJZVFI
Rozhovor, ktorý s Michelle natočila Eugenika o všetkom možnom, o CD, o kurzoch Alchýmie ženy ako aj o dovolenkách:
                                                                     si môžete pozrieť tu:  www.youtube.com/watch


Relaxačno-vzdelávacie CDTáto séria 7 relaxačno-meditačných a 4 vzdelávacích CD
je vaším dobrým domácim sprievodcom na ceste 
sebapoznávania a osobnej transformácie

a vo forme cenných informácií, meditácií i zamyslení s relaxačnou
hudbou a s nahrávkami rôznych pozitívnych autosugescií
 
*  vám postupne pomôžu  preliečiť svoju zranenú dušu
*  zbaviť sa bolestných a karmických záťaží odpustením sebe a druhým 
*  vybudovať  vnútorný pokoj, harmóniu a rovnováhu
*  prebudiť vaše skryté netušené sily a schopnosti
*  porozumieť tvorbe tejto reality cez magickú silu vašej mysle
*  naučiť sa liečiť, rýchlo regenerovať a omladzovať svoje telo
*  objaviť nový rozmer bezpodmienečnej lásky a pritiahnuť ju do života
*  vedome popracovať na sile vašej magnetickej príťažlivosti
* prijať polarity tejto duality a zamilovať sa do života... a kadečo iné

Konzultácie a poradenstvoNa svojej ceste životom prežívame rôzne skúšky, neraz aj krízy a blokády
... a keď sa na nej zasekneme, alebo ju úplne stratíme - nevieme sa sami zorientovať v situáciách, ktoré prežívame. Tak začína kolotoč neúspechov, stagnácie, bolestí, či až vážnych strát. Závisia od toho, ako sme ochotní priznať si chyby a prijať za ne plnú zodpovednosť namiesto ľahšieho obviňovania iných a zbytočného prežívania rolí obetí.
Aby sme sa mohli znovu naštartovať a ísť ďalej správnym smerom - je niekedy potrebné prísť sa poradiť k niekomu,  kto nám vie vysvetliť príčiny udalostí okolo nás, aby sme ich ľahšie mohli pochopiť a teda aj prijať. Takýmto získaním nadhľadu - uvidíme viac možností ich lepších riešení,  porozumieme nutnosti zmeny našich postojov voči nim, ako aj nevyhnutnej premeny nášho myslenia a prežívania, ak sa nám doteraz čosi nedarilo. Lebo najmä to je základom nášho úspechu či neúspechu, šťastia či nešťastia...
 
všetky Audio CD
 
Osobné konzultácie
Prednášky

AKO NAJLEPŠIE ZVLÁDNUŤ OBDOBIE SÚČASNÝCH TRANSFORMÁCIÍ A PRERODU ĽUDSTVA? - o skutočných máyskych odkazoch (poznanie zozbierané z osobných ciest po mayských metropolách v Mexicu a na Jucatáne v januári 2013) = premietaná prednáška
Dátum: 15.03.2017 o 18:00

prechádzame dávno predpovedaným zložitým obdobím premien energií v univerze i na Zemi, ktoré sa cyklicky opakujú, o čase duchovného vzostupu – vstupe do éry pokrokového Vodnára v týchto rokoch a o  posolstvách Indiánov ale aj kruhov v obilí záhadné kalendáre  a odkazy Mayov, tajomstvá o ovplyvňovaní osudu a prebiehajúcich zmien na Zemi a mnohé ďalšie zaujímavosti k téme -  čo robiť: aby sme bez ujmy na zdraví a psychike dokázali zvládnuť tieto náročné premeny ?
 AKO SA TVORÍ RODOVÁ A VZŤAHOVÁ KARMA A AKO JU DEFINITÍVNE UKONČIŤ - prednáška je výnimočne v pondelok
Dátum: 03.04.2017 o 18:00

dnes sme tým – na čo sme v minulosti mysleli a čím sa zaoberali,  ako preberáme od rodičov rodovú karmu podľa čoho si na vtelenie vyberáme svojich rodičov, premietanie našej nevyriešenej rodovej karmy do našich vzťahov s partnermi a karmické uzly znemožňujúce nám opustiť starý vzťah a nájsť nový, aj o vzťahoch s našimi deťmi...  

- prednáška je koncentrovaným  ukážkovým obsahom z kurzov: 
  Alchýmia ženy, letného dovolenkového semináru o karme a jej premietaní do našich  vzťahov, vzdelávacích CD o vzťahoch a pripravovanej knihy na túto tému...


všetky prednášky
Relaxačné dovolenky

UVOĽŇOVANIE BLOKÁD KARMY V SEBAROZVOJI A LÁSKE - spracovanie svojej karmy, aktivácia DNA a alchýmia vzťahov
Dátum: 23.06.2017 o 22:00

Prednáškovú sezónu končiacu spolu so šk.r. - uzatvárame každoročne
TOP  DOVOLENKOU  V  CHORVÁTSKU
17. krát - tradične vždy 4. júnový týždeň
termin:  23.6. - 2.7. 2017,   odchod: piatok 22.00 h


- v obľúbenej kombinácii: spracovanie karmy, prečistenie a aktivácia DNA, magnetizmus príťažlivosti a naše vzťahy, kde si uvedomíte neuveriteľne prepojené a na seba navzájom pôsobiace energie  -  vašej blokujúcej osobnej a rodovej karmy a jej premietanie do vašej nevedomej magnetickej príťažlivosti na problémy a ťažké situácie  vo  vzťahoch, ale aj na dosahovanie akýchkoľvek cieľov v živote.
Hĺbkovo sa budeme venovať našim programom uloženým v DNA, čistiť staré  negatívne vzorce a traumy a aktivovať tie pozitívne programy a schopnosti z našej DNA, ktoré v nej máme uložené z minulosti a chceme ich znova oživiť.

-  A okrem toho tu spojíte poznanie so zábavou, naučíte sa rýchlo zbavovať stresov a nepotrebnej záťaže, dočerpávať  svoje sily  a regenerovať vyčerpaný organizmus, spomaľovať svoje starnutie, cvičiť omladzujúce cvičenia, vyciťovať energie prírody,  tiež sa naučíte rýchlo zrelaxovať a meditovať  a hlavne - ako  si zhmotniť vaše sny a túžby...

Pozvánka s video-klipom na dovolenku:
 www.youtube.com/watchvšetky dovolenky
Workshopy

AKO Z VESMÍRU ZÍSKAŤ TO – PO ČOM TÚŽIME - nedeľný workshop na odhalenie trikov vedomej aktivácie nášho osobného magnetu príťažlivosti - v BA
Dátum: 23.04.2017 o 10:00

- na čo naša civilizácia akosi pozabudla - tajomstvo života o zabudnutej sile našej tvorivej mysle
- naše vnútorné presvedčenia a vzorce ovplyvňujú realitu okolo nás - ako ich zmeniť?
- zámery našej mysle (plány a túžby) versus naše skutočné zážitky a skúsenosti
- čo sa zapisuje do našej bunečnej pamäte DNA, ktorá má veľkú silu našej osobnej magnetickej príťažlivosti? - ako ju vyčistiť a zvýšiť si svoje vibrácie na pritiahnutie lepšej reality a dokázať ju používať pre náš prospech? 

- ako sa vymaniť zo zajatia programu Matrixu a pritom prežiť tu dole v hmotnosti šťastný a naplnený život podľa svojich predstáv?,
- aký je náš vlastný podiel na tvorení našich osudov
- práca vedomia a podvedomia, preprogramovanie negativity a nepotrebných škodlivých vzorcov nášho správania, ochrana pred cudzím programovaním našej mysle, emócie ako energetický pohon našich predstáv..

* video-pozvánka a ukážka z workshopu  vo forme videoclipu:
www.youtube.com/watchALCHÝMIA ŽENY – PREBUDENIE SÍL TVOJEJ SKRYTEJ BOHYNE v BA - hlboké a nezabudnuteľné transformačné workshopy - 2+1 časti
Dátum: 14.05.2017 o 10:00

ALCHÝMIA ŽENY – prebudenie síl tvojej skrytej bohyne 
v skoncentrovanej podobe celodenných workshopov počas 2 nediel: 14.5. a 28.5. a možnosť pridania 3.TOP časti 18.6. = venovanej omladzovaniu a sexuálnej alchymii
v našom centre Štefánikovej 19 v BA

- prežili ste veľké zranenia v láske a  šoky, z ktorých sa 
 neviete  pozbierať?
- potrebujete pomôcť hravou formou zvládnuť svoje strachy?
- neviete, ako zvládnuť vaše predsudky, negatívne programovania, nedôveru v seba a rôzne karmické blokácie?
- alebo ste si ešte ne
pritiahli toho správneho partnera
 podľa svojich predstáv?
- a možno sa len chcete naučiť ponárať do tajomných hĺbok svojich magických ženských trinástych komnát a lepšie poznať samu seba a svoje miesto s neobmedzenými možnosťami v tejto realite?

... toto všetko aj kadečo iné nájdete a zažijete na týchto silne transformačných workshopoch  a rýchlo prejdete zmenami, na ktoré čakáte už celý život

Čo sa na nich naučíte a čo pochopíte?:
 ...bude o práci s našimi tieňmi a o tom, ako nás naše potláčané bolesti, prežité smútky, traumy a šoky blokujú na našej ceste za šťastnými a naplnený mi vzťahmi a ako tvoria nespracované osobné a rodové skúšky našu silnú magnetickú príťažlivosť
... tiež sa naučíte - ako sa vymaniť z tohto zacyklenia a očistiť svoju bunečnú pamäť  DNA, vedomie i podvedomie  od starých negatívnych zážitkov, vzorcov a programov,  ako ich preliečiť  a preprogramovať


- zažijete silné emočné zážitky,
ktoré očistia vašu dušu od starých záťaží a otvoria vám cestu do vašich hlbokých vnútorných  tajom-ných komnát a uvoľnia stade sily, o ktorých  netušíte, že máte...

* video-pozvánka a ukážka z workshopov vo videoclipe:
   www.youtube.com/edit

REGRESNÉ CESTOVANIE DO MINULOSTI, PRENATÁLU A K ZDROJU A PREČISTENIE KARMICKÝCH BLOKÁD VO VZŤAHOCH = silný zážitkový nedeľný workshop v BA
Dátum: 04.06.2017 o 10:00

Silne zážitkový seminár, kde jeden zážitok vám dá viac ako tisíce slov... pri ktorom si budete postupne dvíhať energiu rôznymi technikami, aby ste sa mohli dostať cez bránu smrti a prejsť do vyšších úrovní bytia a znovu splynúť s božským zdrojom, skadiaľ získate nový pohľad na život a na svoje zrodenie do hmotnosti, na vaše životné úlohy a rôzne vzťahy - ktoré vám otvoria vedomie a vy sa prestanete báť smrti a všetkého negatívneho, čo vás na tejto úrovni existencie stretáva a pochopíte princíp, ktorý priťahuje všetky negatívne zážitky a skúsenosti v našich hmotných životoch

- otvoríte karmické uzly s tými, s ktorými nemôžete komunikovať a fungovať podľa vašich predstáv a vyčistíte si s nimi vaše karmické zauzlované vzťahy, aby vás ďalej neblokovali na vašej životnej ceste a  v prežití spokojných a naplnených vzťahov

- potom pochopíte, čo je vaším pravým šťastím na zemi a zažijete malý zázrak - svoje vlastné vtelenie sa do hmotnosti počas prenatálneho vývoja a precítite vašu mamu inak: s nekonečným morom bezpodmienečnej lásky voči nej a budete si s ňou môcť vyčistiť vaše narušené či disharmonické vzťahy, pretože matka a náš postoj k nej nás ovplyvňuje na celý život, lebo je prvotný darca našich genetických (a aj karmických) programov seba, otca a ich rodov
 
- videopozvánka s ukážkou z workshopov vo videoclipe Svetlo: 


všetky workshopy
Kurzy sebarozvoja

CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ - kompletná škola sebarozvoja pre vytrvalejších - nový 1.ročník od 15.11.2017 v BA - pozri popis Osobnostný rozvoj
Dátum: 30.11.2017 o 18:30

V tomto všestrannom kurze sebarozvoja rozvíjajúcom všetky tri roviny ľudskej osobnosti  (fyzickú, duševnú - naše emócie a duchovnú) zmeníte úplne pohľad na univerzum, život, problémy a hodnoty okolo vás a pochopíte, o čom by tu ten život  mal byť a čo všetko si môžete počas neho užiť, vyskúšať, vytvoriť.

Len v tomto hĺbkovom kurze nájdete všetko dohromady z ostatných workshopov
, kurzov, prednášok a starších dovoleniek a ochutnáte všetky dôležité cesty a zastávky na vašej ceste sebapremeny od zosilnenia a zakorenenia sa  v hmote, cez rozvoj schopností vašej mysle, prebudenie vášho tvorivého ducha, vyharmonizovanie emócii a rozvoj transformačnej sily lásky vašej duše, až po hlbokú mystiku a božské poznanie starých vyspelých kultúr.

Získavané vedomosti a nadhľad tu budete trpezlivým tréningom ale zároveň aj s hravou formou zapracovávať do praxe života, aby sa stali vašimi pevnými návykmi a každodennou súčasťou a niekam vás naozaj posunuli na ceste za šťastím, zdravím, osobnou silou, harmóniou, úspechom a láskou.  Začnete si viac vážiť, vnímať a cítiť život a každú darovanú minútu seba uvedomelého bytia, naučíte sa ich hlbšie prežívať a pochopíte pravý zmysel a tým aj smerovanie  svojej existencie.

Nájdete a spoznáte tu svoju pravú podstatu a cestu k svojmu vlastnému nekonečnému zdroju energie, lásky a múdrosti, ktorú sme tu v extrémnom materializme stratili, aby ste sa dopracovali ku kvalitnejšej existencii a ľahšie zvládanému životu so všetkými jeho skúškami... (viac sa dozviete v popise v hlbšej úrovni daného kurzu)

Možno sa vám 4 základné semestre intenzívnej práce na sebarozvoji zdajú pridlho, ale keď prídete do druhého - tretieho ročníka (=semestra), zistíte - že už nebudete chcieť skončiť a od nás odísť a sami budete žiadať o predlžovanie jeho ročníkov plných zábavnej praxe, ktoré nemajú konca ako každé poznávanie... Podobne, ako aj tie ostatné ročníky pre vami :-)  Skutočným majstrom v akejkoľvek oblasti sa stávame až tiež po dlhodobej  trpezlivej praxi... A ako to je s dosiahnutím majstrovstva v oblasti celého života?... je to práca na celé pozemské životy, je to vlastne ich hlavný zámer.


* starší videoclipový zostrih zo seminárov posledného ročníka školy sebarozvoja z r. 2009 - 2012:
www.youtube.com/watch


SEBAPOZNANIE POMOCOU STAROEGYPTSKEJ TAROTOVEJ NUMEROLÓGIE A ŽIVLOVEJ ASTROLÓGIE I. - III. - od 27.3. - 12.6.2017
Dátum: 27.03.2017 o 17:00

Terminy jednotlivých častí:
1. časť A + B = 27.3. a 10.4. = od 17.00 - 21.00 h
2. časť A + B = 24.4. a 15.5. = od 17.00 - 21.00 h
3. časť A + B = 29.5. a 12.6. = od 17.00 - 21.00 h- 
pozrieme sa tu staroegyptským pohľadom na tajomstvo životných ciest bytostí prechádzajúcich hmotným svetom kvôli prežívaniu osobných skúseností a na jednotlivé časy - kedy je najlepšie sa venovať určitým konkrétnym úlohám a oblastiam života

- pohľady na naše pozemské cesty cez starovekú egyptsko-atlantskú živlovú filozofiu a psychológiu skrývajú v sebe všetky vedomosti a skúsenosti, ktorým sa tu máme naučiť a ktoré tu máme prežiť, aby sme zvládli naše pozemské skúšky a pomocou ich poznania ľahšie tvorili našu realitu a osud podľa vlastných predstáv, zároveň lepšie porozumiete tomu - čo ste si tu sami vybrali na prežívanie, a pochopíte aj to - akým spôsobom s ľuďmi okolo vás lepšie komunikovať, vychádzať, obchodovať, či ako vychovávať vaše deti

- ukazujú nám cesty, možnosti riešenia akýchkoľvek náročných karmických úloh a  skúšok, ako aj ľudské osudy, kým sa z animálnej bytosti učením a zušľachťovaním stane ”boho-človek“ - schopný vyrovnať sa svojim učiteľom: dokonalejším bohom a postúpiť v svojom vývoji... 
(viac sa dozviete v popise v hlbšej úrovni daného kurzu)
všetky kurzy
 
Články

rozhovor k workshopu Alchýmia ženy: Ak pochopíme karmu - zbavíme sa jej

Kurz pre ženy  ALCHÝMIA ŽENY – prebudenie  síl tvojej skrytej bohyne môžete absolvovať  v koncentrovanej podobe workshopov počas 2 nedeľných dní a plus špeciálny samostatný bonus: tretiu nedeľu venovaný sexuálnej alchýmii, omladzovaniu, regenerovaniu a správnemu naprogramovaniu vášho organizmu

= pre lepší obraz sa viac o téme našich skrytých tieňov a spracovania karmy  dozviete z nasledujúceho úryvku z rozhovoru lektorky Mgr. Michelle Mattieligh
v časopise Balans od  Kataríny Olejárovej...

 
Ženy v tomto období prežívajú náročné
časy, prečo je to tak?
Ženy stelesňujú dostredivý jinový princíp živlu vody, vďaka čomu nasávajú energie z priestoru. Muž sa ľahšie otrasie z bolestí či iných šokov a hodí ich za hlavu, lebo predstavuje odstredivý princíp živlu ohňa jang. Ak do nádoby s vodou padne len kvapku atramentu, už je číra voda zafarbená. Ženský princíp v nás podobne všetko drží v sebe a viac prežíva. A preto ženy aj v tejto už slobodnej dobe prežívajú stále dosť ťažké obdobie. Hoci u nás nemáme diskrimináciu žien, napriek tomu je veľa žien nešťastných a utrápených. Nesieme v sebe množstvo rôznych bolestí, smútkov, tráum a vyplavujú sa z nás aj nahromadené staré pocity krívd, zranení a ubližovaní. Čistí sa tak naša minulosť, ktorá sa ukladala nielen cez prežívanie našich predkov do našej DNA, ale aj do energetického poľa Zeme. Aj priestor si energie pamätá, nielen naše bunky. Veď Zem aj vesmír sú tiež živé. Stvorená energia sa nemôže kamsi stratiť, len transformovať. Súvisí to s touto dobou premien, ktorá sa tiež očisťuje a transformuje. Aby mohlo prísť čosi nové, vždy tomu musí uvoľniť miesto už nepotrebné staré. Žijeme totiž práve v období prechodu, kedy sa končí vývojová éra Rýb a začína sa éra Vodnára.
čítaj viac

článok ku koncertu Michelle a Suverena: Tajomstvo šťastia 6/2015

  záver jarnej prednáškovej sezóny vyvrcholil na:  
    KONCERTE – TAJOMSTVO ŠŤASTIA
 
 
.
 výber z jeho myšlienok:      Čo nám bráni byť šťastní
     
      Neustále  od ľudí počúvame negatívne programy, koľko nešťastia je vôkol nás. Je tu však toľko nádherných vecí k prežitiu, úžasných prírodných javov k skúmaniu, či okamihov čakajúcich na ich radostné precítenie... ako to, že tie ľudia nevidia? Pozorovaním ľudí, počúvaním ich problémov a prežívaní ich bolestí dokola, akoby z nich nechceli vystúpiť -  raz na to určite všetci prídeme. Je to tu našou úlohou... Ale čím skôr začneme vnímať tento svet inak, tým skôr si tu to šťastie, radosť, silu a zdravie aj užijeme a naučíme to aj naše deti...
     
     Stav byť šťastný, či nešťastný vlastne nezávisí od vonkajších okolností
, ale od nášho vnútorného vnímania, od našich vlastných postojov a od schopnosti cítiť.
Mylne sa  domnievame, že nemôžeme byť šťastní bez vecí, ku ktorým sme prilipli. Hoci sme v nepokoji z toho, či ich zas nestratíme. A tiež si myslíme, že aj vtedy sme nešťastní, ak čosi nedosiahneme, čo chceme.  

     Lenže k prežívaniu šťastia máme vždy všetko v sebe. Nešťastnými sa cítime preto, lebo svoju pozornosť sústreďujeme na veci, ktoré nemáme, namiesto to, aby sme boli vďační a tešili sa z to ho - čo už máme...
čítaj viac
Kalendár kurzov a prednášok
Prednášky


Dátum: 15.03.2017 o 18:00
AKO NAJLEPŠIE ZVLÁDNUŤ OBDOBIE SÚČASNÝCH TRANSFORMÁCIÍ A PRERODU ĽUDSTVA? - o skutočných máyskych odkazoch (poznanie zozbierané z osobných ciest po mayských metropolách v Mexicu a na Jucatáne v januári 2013) = premietaná prednáška


Dátum: 03.04.2017 o 18:00
AKO SA TVORÍ RODOVÁ A VZŤAHOVÁ KARMA A AKO JU DEFINITÍVNE UKONČIŤ - prednáška je výnimočne v pondelok
všetky prednášky
  Kurzy


Dátum: 30.11.2017 o 18:30
CELOSTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ - kompletná škola sebarozvoja pre vytrvalejších - nový 1.ročník od 15.11.2017 v BA - pozri popis Osobnostný rozvoj


Dátum: 27.03.2017 o 17:00
SEBAPOZNANIE POMOCOU STAROEGYPTSKEJ TAROTOVEJ NUMEROLÓGIE A ŽIVLOVEJ ASTROLÓGIE I. - III. - od 27.3. - 12.6.2017
všetky kurzy
  Workshopy


Dátum: 23.04.2017 o 10:00
AKO Z VESMÍRU ZÍSKAŤ TO – PO ČOM TÚŽIME - nedeľný workshop na odhalenie trikov vedomej aktivácie nášho osobného magnetu príťažlivosti - v BA


Dátum: 14.05.2017 o 10:00
ALCHÝMIA ŽENY – PREBUDENIE SÍL TVOJEJ SKRYTEJ BOHYNE v BA - hlboké a nezabudnuteľné transformačné workshopy - 2+1 časti
všetky workshopy
 
 
Vaše prihlásenie
po prihlásení budete od nás dostávať
rôzne info o kurzoch a občas aj linky na zaujímavé vzdelávacie dokumenty a filmy
Ak si neželáte dostávať naše e-maily a newslettre, kliknite tu a odhláste sa z odberu.
Kontakt a adresa

PYRAMÍDA OSOBNOSTI - centrum sebarozvoja
v Bratislave na Štefánikovej 19,   prostredná zelená brána,  na 1. posch.
len 5 min pešo od Hlav. železnič.stanice smerom k Primaciálnemu palácu a do centra mesta                
parkovanie: parkovisko pri FUN rádiu pod nadjazdom križovatky Pražská - Štefánikova - Šancová
alebo oproti nám jednosmerná ulička Spojná idúca až k Banskobystrickej - okolo prezid.záhrady
alebo na začiatku Spojnej v hotelovej platenej garaži  hotela LOFT hneď vľavo

kontakt na Michelle:  0905 / 637 007  -  len v čase od: 12.00 - 13.00 h

michelle@pyramidaosobnosti.sk
   (hlavný mail - počas prázdnin nefunguje)  
pyramidaosobnosti@gmail.com    (záložný mail)
- používajte ho počas prázdnin nášho centra v lete:  júl - aug.- sept.   a   v  zime:  dec. - jan.

kde nás nájdete:  mapa  

 
  © 2014 Pyramida osobnosti - Zmluvné podmienky